TSTTBS (CAH)

CHÀO MỪNG!

Chào mừng đến với CLAN (Làm Bạn Với Bệnh Tăng Sản Thượng Thận Bẩm Sinh). CLAN cam kết giúp đỡ tất cả trẻ em ở tất cả các nước trên thế giới mắc Bệnh Tăng sản Thượng thận Bẩm sinh, mang lại cho trẻ cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Chúng tôi hiểu rằng trong nhiều trường hợp ở Việt Nam, Bệnh Tăng sản Thượng thận Bẩm sinh chất thêm những gánh nặng và sự lo lắng cho bệnh nhân và gia đình - đặc biệt là khó khăn tài chính trong việc tiếp cận điều trị, những lo lắng về sức khỏe, và những câu hỏi chưa được giải đáp về Bệnh Tăng sản Thượng thận Bẩm sinh nói chung. CLAN đang cố gắng hỗ trợ giải quyết những vấn đề trên. Chúng tôi hy vọng qua trang web này cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản và kịp thời trả lời những câu hỏi đặt ra.

Welcome to CLAN (CAH: Living As Neighbours). CLAN is committed to helping all children around the world with CAH enjoy happy and healthy lives. We understand that sometimes in Vietnam CAH can bring extra burdens and worries to patients and families – especially with regard to affordable access to medication, health worries, and unanswered questions about CAH in general. CLAN is working to try and help address these issues. We hope to provide you with some basic information here, and in time, to add to the information, answering questions as they are raised.

 

 

Con ban voi benh Tang san Thuong than Bam sinh

090922 CAH Disease p.2: 23.9.2009
phỏng vấn BS Kate Armstrong về bệnh CAH, đặc biệt bà cũng có một đứa con bị bệnh nầy.
Play MP3