Su phat trien sinh ly than kinh va CAH

(Neuropsychological development and CAH)

Sự phát triển sinh lý thần kinh và CAH

Nhiều nghiên cứu cho thấy CAH không ảnh hưởng xấu tới sự phát triển nhận thức (trí tuệ) của trẻ. CAH cũng không ảnh hưởng tới sự phát triển sinh lý thần kinh. Trẻ mắc bệnh CAH cũng có thể phát triển tương tự như những anh chị em khác không mắc bệnh. 

 Trường hợp ngoại lệ duy nhất là những bệnh nhân CAH bị ốm đau tại thời điểm chẩn đoán bệnh, hoặc ốm đau sau đó do bị khủng hoảng tuyến thượng thận, với huyết áp tụt thấp và mất nước. Thật không may là trong các trường hợp đó bộ não nhiều khi bị tổn thương vĩnh viễn, dẫn tới chậm phát triển thể chất hoặc trí tuệ. Đây là một trong các lý do tại sao cần phải xử trí đúng cách các trường hợp đau ốm mạn tính, nhằm tránh tình trạng khủng hoảng tuyến thượng thận và nguy cơ tổn thương bộ não và tử vong.
 
 Mặc dù trẻ em gái mắc bệnh CAH lúc nhỏ có xu hướng thích cư xử như trẻ em trai (chơi trò chơi của con trai, vân vân), phần lớn phụ nữ trẻ mắc bệnh CAH vẫn thể hiện nữ tính, vai trò giới và xu hướng bị hấp dẫn bởi người khác giới.

Neuropsychological Development and CAH

Many studies have proved that CAH does not adversely affect cognitive (intelligence) development. Nor does CAH affect neuropsychological development. Children with CAH can be expected to develop on a par with their non-CAH siblings.
 
 The only exception to this is for those CAH patients who were very sick either at the time of diagnosis, or later as a result of an adrenal crisis, with profoundly low blood pressure and dehydration. Unfortunately, in these cases there can sometimes be some permanent brain damage, with delayed cognitive and physical development as a result. This is part of the reason why it is so important to manage acute illnesses properly, to avoid adrenal crisis, and the risk of brain damage and death.
 
 Although there is a tendency for young girls with CAH to prefer male role behaviour early on (playing boys’ games and so forth), most young women with CAH express female gender identity, gender role and heterosexual orientation.