Thuoc men duoc cap mien phi - Vietnam Q&A

(Free medication available)

Thuốc men được cấp miễn phí - 06/2005

CLAN vui mừng thông báo là CLAN đã thu xếp với hai công ty dược Australia (Bristol-Myers Squibb và Alphapharm) để tất cả các bệnh nhân CAH tới Bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nội sẽ được nhận thuốc hydrocortisone và fludrocortisone miễn phí trong vòng 2-3 năm tới. 
Với những gia đình điều trị ở Thành phố Hồ Chí Minh, CLAN đang bàn với các bác sĩ trong đó để thu xếp cấp thuốc miễn phí cho con bạn. Xin hãy hỏi bác sĩ khi đi khám lần sau, hoặc liên hệ CLAN để biết thêm chi tiết.

Free Medication Available - 06/2005

Together with two Australian drug companies (Bristol-Myers Squibb and Alphapharm), CLAN is happy to announce that arrangements are in place for all CAH patients presenting to the National Hospital of Pediatrics (NHP) in Hanoi, to receive free hydrocortisone and fludrocortisone for the next 2-3 years.

At your next visit to NHP, please ensure you discuss with your child’s treating endocrinologist how you can access this medication.

For those families receiving treatment in Ho Chi Minh City, please know that CLAN is working with doctors there to try and make similar arrangements for your children. You can talk with your doctor about this next time you visit, or contact CLAN for more details.