Heart-warming video of the Inaugural 2011 OI Club meeting!

Heart-warming video of the Inaugural 2011 OI Club meeting!

Sincere thanks to Jeneth Catapanh of the Filipino OI Support Group and Wishbone Day for creating this beautiful video of the inaugural OI Club meeting at the National Hospital of Pediatrics in Hanoi, held in November 2011.

The second-ever OI Club meeting in Vietnam was held in May 2013, and a report on that meeting will be available online soon! Here is the beautiful message shared with the Vietnamese families from their neighbours in the Philippines:

MESSAGE FOR THE OI COMMUNITY OF HANOI, VIETNAM

Good morning everyone. In behalf of the Wishbone Day team, I would like to congratulate each and everyone of you for being here, because it means that you believe that there is something that you can do for your children .

Every parents’ simple wish is to see their children healthy and happy. These are actually their rights as children. And as parents of children with OI, we all want a better quality of life for our children. To see them enjoying life ,with no fractures, no cast, no wheelchair.

BUT OI is a reality that we all have to accept, it is a part of our lives, our childrens’ lives. It is only with COMPLETE ACCEPTANCE THAT WE CAN MOVE FORWARD, AND HOPEFULLY RISE above the challenges that OI brings.

And I believe that you can do it, because you are here today, as a family, as a team, as a group. And you have these team of local and foreign experts, NGO’s like CLAN, Wishbone Day, advocates and friends who all work so hard to make a difference in your children’s lives. There is still so much that you can do for your children. Not just for today, but for the next generation, your children’s children. This will be quite a feat but if you join together and move forward as one community, you will have a stronger voice for there is strength in unity.

In behalf of the Wishbone Day Team, I want to greet you all a Happy wishbone day. Heads Up Asia! Be proud of who you are and focus on what you can become. Awareness is important because it makes a difference. Awareness starts with you, because you are Wishbone Day.

Thank you.

Jeneth

Wishbone Day Regional Liaison for ASIA

OI Support Philippines 

Thông điệp gửi đến cộng đồng Xương Thủy Tinh thành phốHà Nội, Việt Nam

 

Chào thân ái.  Được sự ủy nhiệm của nhóm Wishbone Day, tôi xin chúc mừng các bạn, những người đang có mặt ở đây, vì sự hiện diện của bạn cho thấy bạn có niềm tin rằng mình có thể làm được điều gì đó có ý nghĩa cho con mình.

 Ước muốn giản đơn nhất của các bậc phụ huynh là được nhìn thấy con mình khỏe mạnh và hạnh phúc, cũng là quyền lợi chính đáng của trẻ con. Là những phụ huynh của trẻ mắc bệnh  xương thủy tinh, chúng ta đều muốn con em chúng ta có một cuộc sống có chất lượng tốt hơn, sống vui vẻ vẹn toàn không e sợ gãy xương, bó bột hay phải dùng xe lăn.

Nhưng, bệnh xương thủy tinh là một thực tế mà tất cả chúng ta cần phải chấp nhận như là một phần của cuộc sống của chính chúng ta cũng như con chúng ta. Duy chỉ VỚI SỰ CHẤP NHẬN HOÀN TOÀN KHIẾN CHÚNG TA CÓ THỂ BƯỚC TIẾP VỀ PHÍA TRƯỚC VÀ TRÀN ĐẦY HY VỌNG ĐỂ VƯỢT QUA những thử thách mà bệnh xương thủy tinh gây nên.

Và tôi tin tưởng rằng các bạn có thể làm điều đó, vì các bạn đang ở đây ngày hôm nay, như là một gia đình lớn, như là một đội hay một nhóm đồng hành. Và bạn còn có những nhóm hỗ trợ với những chuyên gia trong nước và ngoài nước, những tổ chức hoạt động phi lợi nhuận như CLAN, Wishbone Day, những người ủng hộ và những người bạn; tất cả cùng đồng tâm hiệp lực cố gắng mang đến sự đổi mới cho cuộc sống của trẻ. Vẫn còn nhiều hơn nữa những điều tốt đẹp mà bạn có thể làm cho mình. Không chỉ cho hiện tại, mà còn cho những thế hệ sau nữa. Điều này có vẻ khó khăn nhưng nếu bạn cùng hợp lực và cùng đồng lòng tiến lên như một cộng đồng vững mạnh, bạn sẽ có một tiếng nói mạnh mẽ hơn.

Thay mặt cho Wishbone Day, tôi xin chúc các bạn một Ngày hội xương thủy tinh thế giới hạnh phúc. Châu Á cùng tiến lên! Hãy tự hào với bản thân và tập trung vào những gì bạn có thể vươn tới. Nhận thức là điều cực kỳ quan trọng để mang đến sự khác biệt. Nhận thức bắt nguồn từ chính bạn, bởi vì bạn chính là Wishbone Day.

Chân thành cảm ơn

Jeneth

Điều phối khu vực Châu Á của Wishbone Day

Trưởng nhóm hỗ trợ bệnh nhân xương thủy tinh Philippines

Categories
Archive